Hodnocení

Komentáře

jitka-jince
...pohled z vyhlídky na Dubrovník od jihu, hlavně je vidět jeho stará část, historické centrum obehnané mohutnými obrannými hradbami)